• Annebergs Elektriska AB

Länkar till branschorganisationer

Vi är även medlemmar i Eio (Elektriska Installatörsorganisationen) som är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.

www.elkedjan.se
I våra butiker får du ta del av vår kunskap tillsammans med marknadens bästa produkter inom vitvaror, hem-el och belysning. Välkända varumärken som borgar för högsta kvalitet inom teknik, funktion och design.